ข่าวภารกิจนายแพทย์

สสจ.ยโสธร ลงพื้นที่ อ.ป่าติ้ว คัดกรองภาวะซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตาย
วันที่ 22 มิ.ย. 63 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยคัดกรองภาวะซึมเศร้าและป้องกันการฆาตัวตาย ในพื้นที่ รพ.สต.หนองแข้ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โดยมี นพ.พรพล รัตนอาภา ผ.รพ.ป่าติ้วและพญ.นฤภร จริยานันทศักดิ์ รพ.คำเขื่นแก้ว ร่วมกิจกรรมในการตรวจรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากกองทุนตำบลฯ ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย โดยนายนิมิต ศรีแสน นายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ วิทยากรจาก สสจ.ยโสธร และนิติกร จาก สนง.อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จ.ยโสธร 2.การตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยทีม MCATT จ.ยโสธร ผลจาการดำเนินงานพบว่าผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแล จำนวน 493 ราย และทุกคนมีอาการดีขึ้นจาการลงพื้นที่ดังกล่าว และทีมงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.ยโสธรวางแผนเฝ้าติดตามผู้ป่วยในชุมชนต่อไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   23 มิถุนายน 2563    71

อ่านต่อ
รับมอบเครื่องกองอากาศ จากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัด
วันที่ 19 มิ.ย. 63 นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับมอบเครื่องกรองอากาศพลังงานบริสุทธิ์ จำนวน 40 เครื่อง จากท่านที่ปรึกษากลุ่ม "กลุ่มช่วยกัน"ประธานบริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (1 ใน 20 มหาเศรษฐีที่ได้รับเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรี) ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สสจ.ยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   19 มิถุนายน 2563    59

อ่านต่อ
ประชุมพัฒนาระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดยโสธร
วันที่ 16 มิ.ย. 63 นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประชุมพัฒนาระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดยโสธร ร่วมกับทีม IT อุบลฯ ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   17 มิถุนายน 2563    64

อ่านต่อ
ประชุม กวป. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสานักงานสำธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563 วันพุทธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   11 มิถุนายน 2563    66

อ่านต่อ
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากองค์การบริการส่วนท้องถิ่น
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลตลาดสดฯ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์เป็นประธานเปิดการอบรม และผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์และคณะ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   8 มิถุนายน 2563    64

อ่านต่อ
ปฐมภูมิ สสจ.ยโสธร ขับเคลื่อนบริการ PCU/NPCU
ประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางระบบการแพทย์ปฐมภูมิ PCC/NPCC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   5 มิถุนายน 2563    54

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
วันนี้ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ และปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สวนสาธารณะพญาแถน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   4 มิถุนายน 2563    49

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม2563 เวลา 10.00 น. นางประชุมพร กวีกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสะพานลำน้ำทวน ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   1 มิถุนายน 2563    74

อ่านต่อ
น้องใหม่วิบวับต้อนฮับสู่สาธารณสุขยโสธร
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชจังหวัดยโสธร และนายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับน้องใหม่ แพทย์ ทันตแพทย์ และสหวิชาชีพ จบใหม่
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   1 มิถุนายน 2563    42

อ่านต่อ
สสจ.ยโสธร รับมอบข้าว โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย COVID-19
สสจ.ยโสธร รับมอบข้าว Toyota Stay With You โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย COVID-19
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   27 เมษายน 2563    119

อ่านต่อ

1234หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.