ปฐมภูมิ สสจ.ยโสธร ขับเคลื่อนบริการ PCU/NPCU

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 5 มิถุนายน 2563 | 171 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางระบบการแพทย์ปฐมภูมิ PCC/NPCC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.