อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากองค์การบริการส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 8 มิถุนายน 2563 | 223 ครั้ง

อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากองค์การบริการส่วนท้องถิ่น

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลตลาดสดฯ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์เป็นประธานเปิดการอบรม และผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์และคณะ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.