ตรวจราชการ Online วันที่ 2/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 21 กรกฎาคม 2563 | 184 ครั้ง

ตรวจราชการ Online วันที่ 2/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วันที่จันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ภาณุพันธุ์ ธนปฐมสินชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมเปิดตรวจราชการ Online สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.