สรุปตรวจราชการ ปี 2563 ที่โรงพยาบาลยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 31 กรกฎาคม 2563 | 334 ครั้ง

สรุปตรวจราชการ ปี 2563 ที่โรงพยาบาลยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมสรุปตรวจราชการ ที่ โรงพยาบาลยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ร่วมด้วย สสจ./รพ.ยส./รพช./สสอ./ผช.สสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง หน.กลุ่มงานทุกท่าน/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนพ้องน้องพี่พวกเราชาวสาธารณสุขยโสธรทุกคน พี่น้อง อสม. ท้องถิ่น และชุมชนทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมและเป็นกำลังใจทำให้ภารกิจรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2-2563 จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 20-22 และ 30-31 กรกฎาคม 2563

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.