ประชุมพัฒนาระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 17 มิถุนายน 2563 | 185 ครั้ง

ประชุมพัฒนาระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดยโสธร

วันที่ 16 มิ.ย. 63 นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประชุมพัฒนาระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดยโสธร ร่วมกับทีม IT อุบลฯ ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.