สสจ.ยโสธร ลงพื้นที่ อ.ป่าติ้ว คัดกรองภาวะซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตาย

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 23 มิถุนายน 2563 | 273 ครั้ง

สสจ.ยโสธร ลงพื้นที่ อ.ป่าติ้ว คัดกรองภาวะซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตาย

วันที่ 22 มิ.ย. 63 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยคัดกรองภาวะซึมเศร้าและป้องกันการฆาตัวตาย ในพื้นที่ รพ.สต.หนองแข้ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โดยมี นพ.พรพล รัตนอาภา ผ.รพ.ป่าติ้วและพญ.นฤภร จริยานันทศักดิ์ รพ.คำเขื่นแก้ว ร่วมกิจกรรมในการตรวจรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากกองทุนตำบลฯ ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย โดยนายนิมิต ศรีแสน นายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ วิทยากรจาก สสจ.ยโสธร และนิติกร จาก สนง.อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จ.ยโสธร 2.การตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยทีม MCATT จ.ยโสธร ผลจาการดำเนินงานพบว่าผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแล จำนวน 493 ราย และทุกคนมีอาการดีขึ้นจาการลงพื้นที่ดังกล่าว และทีมงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.ยโสธรวางแผนเฝ้าติดตามผู้ป่วยในชุมชนต่อไป

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.