ตรวจราชการ Online วันที 1/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 21 กรกฎาคม 2563 | 148 ครั้ง

ตรวจราชการ Online วันที 1/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วันที่จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมเปิดตรวจราชการ Online สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.