กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 30 กรกฎาคม 2563 | 26 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "Doing Good Deeds For Count And People" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.