สรุปตรวจราชการ ปี 2563 ที่ รพ.ยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร เป็นประธาน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 31 กรกฎาคม 2563 | 73 ครั้ง

สรุปตรวจราชการ ปี 2563 ที่ รพ.ยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร เป็นประธาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมสรุปตรวจราชการ ที่ โรงพยาบาลยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ร่วมด้วย สสจ./รพ.ยส./รพช./สสอ./ผช.สสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง หน.กลุ่มงานทุกท่าน/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนพ้องน้องพี่พวกเราชาวสาธารณสุขยโสธรทุกคน พี่น้อง อสม. ท้องถิ่น และชุมชนทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมและเป็นกำลังใจทำให้ภารกิจรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2-2563 จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 20-22 และ 30-31 กรกฎาคม 2563

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.