การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร กรณี โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 13 พฤศจิกายน 2563 | 68 ครั้ง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร กรณี โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.