สสจ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาชุมชน ริมแม่น้ำคูคลอง ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมฯ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ | 7 ธันวาคม 2563 | 118 ครั้ง
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธษรณสุขจังหวัดยโสธร นำทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธษรณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน อสม. เยาวชน และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ริมแม่น้ำคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ กำจัดผักตบชวา พัฒนาศาสนสถาน ณ ท่าน้ำ วัดท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลเขื่องคำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.