หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ | 11 มกราคม 2564 | 57 ครั้ง
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธษรณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 2 มกราคม ร่วมกับ โครงการจังหวัดเคลื่นที่ "เพิ่มร้อยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 15 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.