รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ » 20 ตุลาคม 2563    [ ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0 ]
ลำดับ อุปกรณ์ อาการเสีย ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน สถานะ

สถานะแจ้งซ่อม: ♦ Waiting = รอดำเนินการ  ♦ Repairing = กำลังซ่อม  ♦ Success = ดำเนินการเสร็จสิ้น
สถานะส่งซ่อม: ♦ OutSide = ส่งซ่อม  ♦ InSlide = ได้รับแล้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.