W3.CSS
Counter Online   วันนี้ : 30  เดือนนี้ : 1,481  ทั้งหมด : 58,838
Youtube Home

วีดีโอประชาสัมพันธ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เชิญชวนพี่น้องชาวยโสธร รับการฉีดวัคซีนโควิด-19...
ก้าวท้าใจ Season3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (Ep1.)...
ก้าวท้าใจ Season3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (Ep2.)...
News Home

ข่าวกิจกรรมสันทนาการ


ชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” สำนักงานสภาพัฒนาการ...

2 เมษายน 2564    163 ครั้ง

อ่านต่อ...

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ อำเภอมหาชน...

18 มีนาคม 2564    219 ครั้ง

อ่านต่อ...
Activity Home

ข่าวภารกิจนายแพทย์


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมส่งกำลังใจ นักรบชุดขาว ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ...

10 มิถุนายน 2564    34 ครั้ง

อ่านต่อ...

นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม...

26 เมษายน 2564    170 ครั้ง

อ่านต่อ...
News Area

ข่าวสารพื้นที่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมส่งกำลังใจ นักรบชุดขาว ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ...

10 มิถุนายน 2564    29 ครั้ง

อ่านต่อ...

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัช...

4 มิถุนายน 2564    52 ครั้ง

อ่านต่อ...
Infographic

อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์


วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) 31 พฤษภาคม ของทุกปี...

27 พฤษภาคม 2564    164 ครั้ง

อ่านต่อ...

รับวัคซีนแล้ว กลับมาใช้ชีวิต แบบปกติก่อน New Normal ได้เลยไหม? ...

5 พฤษภาคม 2564    337 ครั้ง

อ่านต่อ...
Declaration Home

ข่าวประกาศ

Purchase Home

จัดซื้อ จัดจ้าง

ITA Home

แบบประเมิน ITA

(EB8) การอบรมให้ความรู้...
...

10 มิถุนายน 2564    12 ครั้ง
Report Academic Work

รายงานวิจัย ผลงานวิชาการ

♦ ประสิทธิผล และความปลอดภัย ของการนวดแบบราชสำนักในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะกึ่งเฉียบพลัน
♦ ประสิทธิผล และความปลอดภัย ของการนวดแบบราชสำนักในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะกึ่งเฉียบพลัน ในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดยโสธร
♦ ประสิทธิผลเภสัชกรแกนนำส่งเสริมใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคไข้หวัดและDyspepsia โรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดยโสธร
♦ การส่งเสริมสมุนไพรเป็นลำดับแรกรักษาโรคไข้หวัดและDyspepsia ในโรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดยโสธร
♦ รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (โดยนายวิเชียร ชนะชัย)
♦ ประสิทธิผลการสร้างเภสัชกรแกนนำขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเป็นลำดับแรกในการรักษาโรค Common cold และ Dyspepsia ในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดยโสธร
ไม่มีไฟล์เอกสาร
ไม่มีไฟล์เอกสาร

เอกสารรายงาน สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.