W3.CSS
Counter Online   วันนี้ : 155  เดือนนี้ : 890  ทั้งหมด : 17,516
ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เปิดตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วิธีล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร บันทึกเทปรายการบอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 06:19 น. นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่...

8 กรกฎาคม 2563    15 ครั้ง

อ่านต่อ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ได้จัดโครงการ August Series 2020
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ได้จัดโครงการ August Series 2020 (eGove...

2 กรกฎาคม 2563    28 ครั้ง

อ่านต่อ
อบรม WORK SHOP PR TEAM สร้างผลงานแบบมืออาชีพ
วันที่ 29-30 มิ.ย. 63 นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เปิดการอบร...

30 มิถุนายน 2563    73 ครั้ง

อ่านต่อ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกรับบริจาคโลหิต
วันที่ 24 มิ.ย.63 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการ อ.คำ...

24 มิถุนายน 2563    30 ครั้ง

อ่านต่อ

ข่าวภารกิจนายแพทย์

สสจ.ยโสธร ลงพื้นที่ อ.ป่าติ้ว คัดกรองภาวะซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตาย
วันที่ 22 มิ.ย. 63 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ...

23 มิถุนายน 2563    71 ครั้ง

อ่านต่อ
รับมอบเครื่องกองอากาศ จากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัด
วันที่ 19 มิ.ย. 63 นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับมอบเครื่องกรองอากาศพลังงานบ...

19 มิถุนายน 2563    59 ครั้ง

อ่านต่อ
ประชุมพัฒนาระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดยโสธร
วันที่ 16 มิ.ย. 63 นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประชุมพัฒนาระ...

17 มิถุนายน 2563    64 ครั้ง

อ่านต่อ
ประชุม กวป. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสานักงานสำธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563 วันพุทธที่ 10 มิถ...

11 มิถุนายน 2563    66 ครั้ง

อ่านต่อ

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกาศ

ศูนย์บริการข้อมูล สสจ.ยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (HDC)เอกสารรายงาน สสจ.ยโสธร

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แหล่งความรู้ สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

การเข้าชมเว็บไซต์ สสจ.ยโสธร
Column Chart
รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์
วันที่และเวลา ชื่อ กลุ่มงาน
2020-07-08 09:13:01 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-08 09:11:07 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-03 09:12:42 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-02 15:03:32 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-07-02 09:50:50 paranee กลุ่มงานเลขานุการ

สถิติแจ้งซ่อมครุภัณฑ์

การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ สสจ.ยโสธร
Column Chart
ประวัติการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ สสจ.ยโสธร
วันที่และเวลา หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน
2020-06-04 09:51:30 ตรวจเช็คและซ่อมแซม (HW/SW) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2020-05-29 16:23:50 ขออนุมัติซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-05-28 09:09:19 ติดตั้งโปรแกรม (OS/Utility) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-05-27 11:37:10 ขออนุมัติซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนิติการ
2020-05-26 10:42:24 ขออนุมัติซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน

สถิติข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.ยโสธร
Pie Chart

สถิติข่าวภารกิจนายแพทย์

ข่าวภารกิจนายแพทย์ สสจ.ยโสธร
Pie Chart

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.