W3.CSS
Counter Online   วันนี้ : 136  เดือนนี้ : 1,484  ทั้งหมด : 21,553
สสจ.ยโสธร อบรมการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ จนท.ปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด
กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (โครงการและภาพรวม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (เด๋อเดี่ยงด่าง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) เขตสุขภา...

14 สิงหาคม 2563    40 ครั้ง

อ่านต่อ
ประชุมภาคีเครือข่าย โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย สสจ.ยโสธร
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ประชุมภาคีเครือข่าย “ร่วมใจ สร้างพลัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย” โครง...

14 สิงหาคม 2563    44 ครั้ง

อ่านต่อ
สสจ.ยโสธร จัดอบรมหลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดย นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจ...

13 สิงหาคม 2563    57 ครั้ง

อ่านต่อ
กิจกรรมองค์กรสร้างสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
คนรุ่นใหม่หัวใจสร้างสุข กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (ปูดำเวอร์ชั่นแรก+คีตะมวยไทย การออกกำลังกายสไตล์ไทยประ...

20 กรกฎาคม 2563    58 ครั้ง

อ่านต่อ

ข่าวภารกิจนายแพทย์

สรุปตรวจราชการ ปี 2563 ที่ รพ.ยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร เป็นประธาน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมสรุปตรวจราชการ ที...

31 กรกฎาคม 2563    71 ครั้ง

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระ...

30 กรกฎาคม 2563    24 ครั้ง

อ่านต่อ
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียร...

30 กรกฎาคม 2563    33 ครั้ง

อ่านต่อ
ตรวจราชการ Online วันที่ 2/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วันที่จันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ภาณุพันธุ์ ธนปฐมสินชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วม...

21 กรกฎาคม 2563    57 ครั้ง

อ่านต่อ

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกาศ

ศูนย์บริการข้อมูล สสจ.ยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (HDC)เอกสารรายงาน สสจ.ยโสธร

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แหล่งความรู้ สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

การเข้าชมเว็บไซต์ สสจ.ยโสธร
Column Chart
รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์
วันที่และเวลา ชื่อ กลุ่มงาน
2020-08-14 16:26:24 nangnoi กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-08-14 11:37:11 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-14 07:44:47 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-13 16:19:58 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-13 14:44:58 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สถิติแจ้งซ่อมครุภัณฑ์

การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ สสจ.ยโสธร
Column Chart
ประวัติการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ สสจ.ยโสธร
วันที่และเวลา หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน
2020-06-04 09:51:30 ตรวจเช็คและซ่อมแซม (HW/SW) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2020-05-29 16:23:50 ขออนุมัติซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-05-28 09:09:19 ติดตั้งโปรแกรม (OS/Utility) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-05-27 11:37:10 ขออนุมัติซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนิติการ
2020-05-26 10:42:24 ขออนุมัติซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน

สถิติข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.ยโสธร
Pie Chart

สถิติข่าวภารกิจนายแพทย์

ข่าวภารกิจนายแพทย์ สสจ.ยโสธร
Pie Chart

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.