W3.CSS
Counter Online   วันนี้ : 108  เดือนนี้ : 1,962  ทั้งหมด : 26,086
สสจ.ยโสธร อบรมการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ จนท.ปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด
กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (โครงการและภาพรวม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (เด๋อเดี่ยงด่าง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดการประชุมมอบช่อดอ...

28 สิงหาคม 2563    174 ครั้ง

อ่านต่อ
ปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลาก...

25 สิงหาคม 2563    186 ครั้ง

อ่านต่อ
พิธีรับมอบแอลกอฮอล์ โครงการพลังงานร่วมใจสู่ภัยโควิด-19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้...

21 สิงหาคม 2563    149 ครั้ง

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการโรคไตเรื้อรัง
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 พญ.สุอาภา พันสาย แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคไต รพ ยโสธร. ประธานที่ประชุม ร่วมกับค...

19 สิงหาคม 2563    103 ครั้ง

อ่านต่อ

ข่าวภารกิจนายแพทย์

สรุปตรวจราชการ ปี 2563 ที่ รพ.ยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร เป็นประธาน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมสรุปตรวจราชการ ที...

31 กรกฎาคม 2563    224 ครั้ง

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระ...

30 กรกฎาคม 2563    98 ครั้ง

อ่านต่อ
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียร...

30 กรกฎาคม 2563    115 ครั้ง

อ่านต่อ
ตรวจราชการ Online วันที่ 2/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วันที่จันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ภาณุพันธุ์ ธนปฐมสินชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วม...

21 กรกฎาคม 2563    141 ครั้ง

อ่านต่อ

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกาศ

ศูนย์บริการข้อมูล สสจ.ยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (HDC)เอกสารรายงาน สสจ.ยโสธร

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แหล่งความรู้ สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

การเข้าชมเว็บไซต์ สสจ.ยโสธร
Column Chart
รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์
วันที่และเวลา ชื่อ กลุ่มงาน
2020-09-22 18:18:06 procurement กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-09-19 13:36:16 rung กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-09-15 16:41:22 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-15 14:25:11 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-15 14:04:50 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สถิติแจ้งซ่อมครุภัณฑ์

การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ สสจ.ยโสธร
Column Chart
ประวัติการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ สสจ.ยโสธร
วันที่และเวลา หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน
2020-09-14 10:56:37 ขออนุมัติซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
2020-06-04 09:51:30 ตรวจเช็คและซ่อมแซม (HW/SW) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2020-05-29 16:23:50 ขออนุมัติซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-05-28 09:09:19 ติดตั้งโปรแกรม (OS/Utility) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-05-27 11:37:10 ขออนุมัติซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนิติการ

สถิติข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.ยโสธร
Pie Chart

สถิติข่าวภารกิจนายแพทย์

ข่าวภารกิจนายแพทย์ สสจ.ยโสธร
Pie Chart

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.