W3.CSS
Counter Online   วันนี้ : 5  เดือนนี้ : 1,579  ทั้งหมด : 50,676
Youtube Home

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ชุดวีดีทัศน์ SDGs ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) Episode 1: SDGs and Th...
ก้าวท้าใจ Season3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (Ep1.)...
ก้าวท้าใจ Season3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (Ep2.)...
News Home

ข่าวกิจกรรมสันทนาการ


ชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” สำนักงานสภาพัฒนาการ...

2 เมษายน 2564    49 ครั้ง

อ่านต่อ...

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ อำเภอมหาชน...

18 มีนาคม 2564    91 ครั้ง

อ่านต่อ...
Activity Home

ข่าวภารกิจนายแพทย์


กิจกรรม Kick off Street Food Good Health และล้างตลาดไล่ COVID-19 ณ ตลาดถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า จังหวัด...

31 มีนาคม 2564    100 ครั้ง

อ่านต่อ...

การประเมินผล Ranking ประจำปี 2564 รอบที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร วันที่ 15-19 มีนาคม 2564...

18 มีนาคม 2564    120 ครั้ง

อ่านต่อ...
News Area

ข่าวสารพื้นที่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์


การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 3-5 มีนาคม 2564...

15 มีนาคม 2564    73 ครั้ง

อ่านต่อ...

มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร 2564 “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ”...

9 มีนาคม 2564    80 ครั้ง

อ่านต่อ...
Infographic

อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์


เทศกาลวันสงกรานต์ 2564...

5 เมษายน 2564    86 ครั้ง

อ่านต่อ...

วันวัณโรคโลก (World Tuberculosis Day) ตรงกับวันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี...

23 มีนาคม 2564    125 ครั้ง

อ่านต่อ...
Declaration Home

ข่าวประกาศ

ITA Home

แบบประเมิน ITA

Report Academic Work

รายงานวิจัย ผลงานวิชาการ

♦ ประสิทธิผลเภสัชกรแกนนำส่งเสริมใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคไข้หวัดและDyspepsia โรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดยโสธร
♦ การส่งเสริมสมุนไพรเป็นลำดับแรกรักษาโรคไข้หวัดและDyspepsia ในโรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดยโสธร
♦ รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (โดยนายวิเชียร ชนะชัย)
♦ ประสิทธิผลการสร้างเภสัชกรแกนนำขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเป็นลำดับแรกในการรักษาโรค Common cold และ Dyspepsia ในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดยโสธร

ไม่มีไฟล์เอกสาร
543    ครั้ง

ไม่มีไฟล์เอกสาร
543    ครั้ง

เอกสารรายงาน สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.