W3.CSS
Counter Online   วันนี้ : 118  เดือนนี้ : 1,936  ทั้งหมด : 28,925
Discover Yasothon Master เปิดตัวอารยธรรม จังหวัดยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่ง
เพลงคนยโสธร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี 1 มีนาคม 2561
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอตอนรับ นายแพทย์นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คนที่ 24
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักสาธารณสุขจังหวัดยโสธร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ นายแพทย์นายธี...

16 ตุลาคม 2563    95 ครั้ง

อ่านต่อ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดยโสธร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่...

5 ตุลาคม 2563    127 ครั้ง

อ่านต่อ
เกษียณสาธารณสุขยโสธร 63 ฮักแพง เบิ่งแงงกัน เส้นชัย แห่งมิตรไมตรี ตุ้มโฮม น้องพี่ เกษียณสาธารณสุขยโสธ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ฮักแพง เบิ่งแงงกัน เส้นชัย แห่งมิตรไมตรี ตุ้มโฮม น้องพี่ เกษียณสาธารณส...

2 ตุลาคม 2563    161 ครั้ง

อ่านต่อ
การประชุมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น สำนักงานสาธารณ
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดการประชุมมอบช่อดอ...

28 สิงหาคม 2563    248 ครั้ง

อ่านต่อ

ข่าวภารกิจนายแพทย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดยโสธร
นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ...

5 ตุลาคม 2563    92 ครั้ง

อ่านต่อ
สรุปตรวจราชการ ปี 2563 ที่โรงพยาบาลยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมสรุปตรวจราชการ ท...

31 กรกฎาคม 2563    320 ครั้ง

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร...

30 กรกฎาคม 2563    127 ครั้ง

อ่านต่อ
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียร...

30 กรกฎาคม 2563    137 ครั้ง

อ่านต่อ

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกาศ

ศูนย์บริการข้อมูล สสจ.ยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (HDC)











เอกสารรายงาน สสจ.ยโสธร

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แหล่งความรู้ สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

การเข้าชมเว็บไซต์ สสจ.ยโสธร
Column Chart
รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์
วันที่และเวลา ชื่อ กลุ่มงาน
2020-10-16 09:32:25 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-10-12 09:01:22 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-10-07 10:22:08 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-10-05 16:24:59 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-10-05 10:48:48 admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สถิติแจ้งซ่อมครุภัณฑ์

การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ สสจ.ยโสธร
Column Chart
ประวัติการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ สสจ.ยโสธร
วันที่และเวลา หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน
2020-10-12 15:16:45 ขออนุมัติซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-10-09 14:55:48 ติดตั้งโปรแกรม (OS/Utility) กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน
2020-10-07 10:21:42 ตรวจเช็คและซ่อมแซม (HW/SW) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
2020-09-24 11:54:36 ตรวจเช็คและซ่อมแซม (HW/SW) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-14 10:56:37 ขออนุมัติซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

สถิติข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.ยโสธร
Pie Chart

สถิติข่าวภารกิจนายแพทย์

ข่าวภารกิจนายแพทย์ สสจ.ยโสธร
Pie Chart

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.