W3.CSS
Counter Online   วันนี้ : 116  เดือนนี้ : 2,990  ทั้งหมด : 33,080
Youtube Home

วีดีโอประชาสัมพันธ์

Discover Yasothon Master เปิดตัวอารยธรรม จังหวัดยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่ง...
เพลงคนยโสธร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี 1 มีนาคม 2561...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดยโสธร...
News Home

ข่าวกิจกรรมสันทนาการ


กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จะจัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) ณ สสจ.ยโสธร ห้อง...

24 พฤศจิกายน 2563    124 ครั้ง

อ่านต่อ...

ยโสธรรณรงค์สัปดาห์วันส้วมโลก ย้ำส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน เป้าหมาย สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ และปร...

18 พฤศจิกายน 2563    109 ครั้ง

อ่านต่อ...
Activity Home

ข่าวภารกิจนายแพทย์


นพ.สสจ.ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ณ โรงพยาบาลยโสธร โดย สสจ.ยโสธร และ รพ.ยโสธร เป็นเจ้าภาพ...

23 พฤศจิกายน 2563    106 ครั้ง

อ่านต่อ...

นพ.สสจ.ยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิชาการด้านจักษุ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพ...

23 พฤศจิกายน 2563    83 ครั้ง

อ่านต่อ...
News Area

ข่าวสารพื้นที่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์


สสจ.ยโสธร ร่วมรณรงค์เนื่องในวัน เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563...

30 พฤศจิกายน 2563    40 ครั้ง

อ่านต่อ...

วันสาธารณสุขแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมสาธารณสุ...

28 พฤศจิกายน 2563    73 ครั้ง

อ่านต่อ...

โครงการหน่วยแพทย์อาสา เพื่อรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

28 พฤศจิกายน 2563    42 ครั้ง

อ่านต่อ...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ...

28 พฤศจิกายน 2563    25 ครั้ง

อ่านต่อ...
Declaration Home

ข่าวประกาศ

ศูนย์บริการข้อมูล สสจ.ยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (HDC)เอกสารรายงาน สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.