ข่าวสมัครงาน

 
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 33
รายละเอียด หน่วยงาน วันที่
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 6 สิงหาคม 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 27 มีนาคม 2563
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข) รอบที่ 1 (ข้อเขียน) สสจ.ยโสธร 25 มีนาคม 2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 16 มีนาคม 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 25 มิถุนายน 2562
  ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 30 พฤษภาคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 30 พฤษภาคม 2562
  ประกาศเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 24 พฤษภาคม 2562
  แก้ไขประกาศเพิ่มเติม รับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 23 พฤษภาคม 2562
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 16 พฤษภาคม 2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 13 พฤษภาคม 2562
  ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน รพ.มหาชนะชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 29 มีนาคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน รพ.มหาชนะชัย สสจ.ยโสธร 21 มีนาคม 2562
  ประกาศผลคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สสจ.ยโสธร 28 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.ยโสธร 27 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศรับสมัครรคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สสจ.ยโสธร 27 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน รพ.กุดชุม สสจ.ยโสธร 21 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รพ.มหาชนะชัย สสจ.ยโสธร 18 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติการ สสจ.ยโสธร 29 มกราคม 2562
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด รพ.มหาชนะชัย สสจ.ยโสธร 22 มกราคม 2562

12หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.