แหล่งความรู้ สสจ.ยโสธร
 
ลำดับที่ » 1 - 20    ทั้งหมด »   21 
รหัส หัวข้อ หน่วยงาน วันที่
23 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดยโสธร สสจ.ยโสธร 4 กุมภาพันธ์ 2563
22 ระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์จังหวัดยโสธร (ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยโสธร) สสจ.ยโสธร 31 ตุลาคม 2562
21 สปสช. เขต10 (อุบลราชธานี) สสจ.ยโสธร 31 ตุลาคม 2562
20 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. (NHSO) สสจ.ยโสธร 31 ตุลาคม 2562
19 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสจ.ยโสธร 31 ตุลาคม 2562
18 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสจ.ยโสธร 31 ตุลาคม 2562
17 ฐานข้อมูล อสม. ปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สสจ.ยโสธร 31 ตุลาคม 2562
16 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ระดับจังหวัด (PRO-EMRS) สสจ.ยโสธร 31 ตุลาคม 2562
15 TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร สสจ.ยโสธร 31 ตุลาคม 2562
14 ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สสจ.ยโสธร 31 ตุลาคม 2562
13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สสจ.ยโสธร 31 ตุลาคม 2562
12 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ (GIS) สสจ.ยโสธร 7 ตุลาคม 2562
11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (HDC) สสจ.ยโสธร 7 ตุลาคม 2562
10 ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual Records) สสจ.ยโสธร 7 ตุลาคม 2562
9 ระบบสถิติทางการทะเบียน (สถิติประชากรและบ้าน-ประชากรแยกรายอายุ|จังหวัด|อำเภอ|ตำบล) สสจ.ยโสธร 7 ตุลาคม 2562
8 ระบบสถิติทางการทะเบียน (ประชากรและบ้าน-ประชากรแยกรายอายุ|การเกิด-การตาย|การย้ายเข้า-การย้ายออก) สสจ.ยโสธร 7 ตุลาคม 2562
7 ระบบรับ-ส่งหนังสือปี 62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สสจ.ยโสธร 4 ตุลาคม 2562
6 ค้นหาหนังสือเก่า ปี 61 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สสจ.ยโสธร 3 ตุลาคม 2562
5 ค้นหาหนังสือเก่า ปี 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สสจ.ยโสธร 3 ตุลาคม 2562
4 ค้นหาหนังสือเก่า ปี 59 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สสจ.ยโสธร 3 ตุลาคม 2562

12หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.