ประวัติการจองห้องประชุม
 
ลำดับที่ » 1 - 19    ทั้งหมด »   19 
รหัส ห้อง ผู้เขียน หน่วยงาน หัวข้อ วันที่ เวลา เขียน เอกสาร สถานะ ข้อมูล
19 ห้องประชุม 2 (Video Conference) พิศมัย สสจ ยส SMCM online 2020-09-03-2020-09-03 08:30:00-16:30:00 2020-08-24 13:15:06 งานยาเสพติดจองห้อง conference วันที่ 3 กันยายน 2563.pdf รอตรวจสอบ ข้อมูล
18 ห้องประชุม 0 (ห้องประชุมพญาแถน) พิศมัย รัตนเดช สสจ ยโสธร ประชุม SMCM ออนไลน์ 2020-08-17-2020-08-17 08:30:00-16:30:00 2020-08-11 12:16:42 SMCM ออนไลน์เว็บ Zoom-2799.pdf รอตรวจสอบ ข้อมูล
17 ห้องประชุม 5 (TO BE NUMBER ONE) พิศมัย รัตนเดช สสจ ยโสธร ประชุม SMCM ออนไลน์ 2020-08-17-2020-08-17 08:30:00-08:30:00 2020-08-11 12:09:48 SMCM ออนไลน์เว็บ Zoom-4935.pdf รอตรวจสอบ ข้อมูล
16 ห้องประชุม 2 (Video Conference) พิศมัย รัตนเดช สสจ ยส ประชุม SMCM ออนไลน์ 2020-09-03-2020-08-03 08:30:00-16:30:00 2020-08-11 09:42:57 SMCM ออนไลน์เว็บ Zoom-4024.pdf รอตรวจสอบ ข้อมูล
15 ห้องประชุม 2 (Video Conference) พิศมัย รัตนเดช สสจ ยส ประชุม SMCM ออนไลน์ 2020-08-19-2020-08-19 08:30:00-16:30:00 2020-08-11 09:26:53 SMCM ออนไลน์เว็บ Zoom-6215.pdf รอตรวจสอบ ข้อมูล
14 ห้องประชุม 2 (Video Conference) พิศมัย รัตนเดช สสจ ยส ประชุม SMCM ออนไลน์ 2020-08-17-2020-08-17 08:30:00-16:30:00 2020-08-11 09:23:14 ประชุม SMCM ออนไลน์เว็บ Zoom.pdf รอตรวจสอบ ข้อมูล
13 ห้องประชุม 4 (ห้องรับประทานอาหาร) xxx xxx xxxx 2020-07-31-2020-07-31 09:30:00-12:00:00 2020-07-30 09:28:03 pdf_0-7526.pdf อนุมัติ ข้อมูล
12 ห้องประชุม 0 (ห้องประชุมพญาแถน) xxx xxx xxx 2020-02-25-2020-02-25 09:00:00-12:00:00 2020-02-18 08:14:28 pdf_0-1692.pdf อนุมัติ ข้อมูล
11 ห้องประชุม 3 (ห้องประชุมบั้งไฟโก้) kkk kkk kkk 2020-02-24-2020-02-24 09:00:00-16:00:00 2020-02-18 08:12:35 pdf_0-4225.pdf รอตรวจสอบ ข้อมูล
9 ห้องประชุม 1 (ห้องประชุมใหญ่) aaa aaa aaa 2020-02-26-2020-02-27 09:00:00-16:00:00 2020-02-14 12:08:23 pdf_00.pdf อนุมัติ ข้อมูล
8 ห้องประชุม 3 (ห้องประชุมบั้งไฟโก้) ccc cccc cccc 2020-02-28-2020-02-28 09:00:00-16:00:00 2020-02-14 12:04:57 pdf_000-8402.pdf อนุมัติ ข้อมูล
7 ห้องประชุม 3 (ห้องประชุมบั้งไฟโก้) nnn nnn nnn 2020-02-21-2020-02-21 09:00:00-16:00:00 2020-02-14 11:13:22 pdf_000.pdf ไม่อนุมัติ ข้อมูล
6 ห้องประชุม 1 (ห้องประชุมใหญ่) kkk kkk kkk 2020-02-19-2020-02-19 09:00:00-16:00:00 2020-02-14 10:10:59 pdf_0-9167.pdf ไม่อนุมัติ ข้อมูล
5 ห้องประชุม 5 (TO BE NUMBER ONE) ppp ppp ppp 2020-02-17-2020-02-17 13:00:00-16:00:00 2020-02-14 10:09:45 pdf_0-4536.pdf อนุมัติ ข้อมูล
4 ห้องประชุม 5 (TO BE NUMBER ONE) www www www 2020-02-17-2020-02-17 09:00:00-12:00:00 2020-02-14 10:08:39 pdf_0-1884.pdf อนุมัติ ข้อมูล
3 ห้องประชุม 3 (ห้องประชุมบั้งไฟโก้) zzz zzz zzz 2020-02-21-2020-02-21 12:00:00-13:00:00 2020-02-14 10:07:31 pdf_0-7201.pdf อนุมัติ ข้อมูล
2 ห้องประชุม 1 (ห้องประชุมใหญ่) yyy yyy yyy 2020-02-19-2020-02-19 09:00:00-16:00:00 2020-02-14 10:06:26 pdf_0-4276.pdf อนุมัติ ข้อมูล
1 ห้องประชุม 0 (ห้องประชุมพญาแถน) xxx xxx xxx 2020-02-18-2020-02-18 09:00:00-16:00:00 2020-02-14 10:04:52 pdf_0-5755.pdf อนุมัติ ข้อมูล
10 ห้องประชุม 3 (ห้องประชุมบั้งไฟโก้) sss sss sssss 2020-02-05-2020-02-05 09:00:00-16:00:00 2020-02-03 14:11:07 pdf_00-3593.pdf อนุมัติ ข้อมูล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.