ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดการประชุมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น ด้วยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้เลื่อนระดับสูงขึ้น จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น จึงขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดให้กับข้าราชการที่ได้เลื่อนระดับสูงขึ้น
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   28 สิงหาคม 2563    175

อ่านต่อ
ปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเจพี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   25 สิงหาคม 2563    187

อ่านต่อ
พิธีรับมอบแอลกอฮอล์ โครงการพลังงานร่วมใจสู่ภัยโควิด-19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร รับมอบแอลกอฮอล์ โครงการพลังงานร่วมใจสู่ภัยโควิด-19 จาก กฟผ. กระทรวงพลังงาน และปตท. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   21 สิงหาคม 2563    150

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการโรคไตเรื้อรัง
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 พญ.สุอาภา พันสาย แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคไต รพ ยโสธร. ประธานที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการโรคไตเรื้อรัง จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 โรงพยาบาลยโสธร.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   19 สิงหาคม 2563    103

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบบริการโรคเรื้อรังสู่ชุมชน (New normal medical service NCDs)
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบบริการโรคเรื้อรังสู่ชุมชน (New normal medical service NCDs) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   18 สิงหาคม 2563    106

อ่านต่อ
ประชุมภาคีเครือข่าย โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย สสจ.ยโสธร
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ประชุมภาคีเครือข่าย “ร่วมใจ สร้างพลัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย” โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดย นางเบญจรัตน์ โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.ยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   14 สิงหาคม 2563    126

อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 (สำหรับ 3 จังหวัด) มุกดาหาร อำนาจเจริญ และยโสธร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   14 สิงหาคม 2563    128

อ่านต่อ
สสจ.ยโสธร จัดอบรมหลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดย นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมครู ก. หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   13 สิงหาคม 2563    203

อ่านต่อ
กิจกรรมองค์กรสร้างสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
คนรุ่นใหม่หัวใจสร้างสุข กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (ปูดำเวอร์ชั่นแรก+คีตะมวยไทย การออกกำลังกายสไตล์ไทยประยุกต์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   20 กรกฎาคม 2563    122

อ่านต่อ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร บันทึกเทปรายการบอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 06:19 น. นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปรายการพูดคุยมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน /การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร รายการบอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   8 กรกฎาคม 2563    114

อ่านต่อ

12345หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.