News Area List

ข่าวสารพื้นที่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ยโสธร ส่งทีมเสริมทัพปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 24 มกราคม 2564 ที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีส่งทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทีมของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2564 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อมวลชนร่วมในพิธี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   26 มกราคม 2564    28

อ่านต่อ...

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สวิณีย์   24 ธันวาคม 2563    76

อ่านต่อ...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.

ยโสธร จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ร่วมกับอำเภอเคลิ้อนที่ ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สวิณีย์   24 ธันวาคม 2563    61

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Shared vision การทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ปี 256

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Shared vision การทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมคือทีมพี่เลี้ยง QLN และทีมพัฒนาคุณภาพจากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดยโสธร จำนวน 50 คน โดยมีสหวิชาชีพ แบ่งเป็น แพทย์ 5 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 6 คน พยาบาลวิชาชีพ 31 คนนักวิชาการสาธารณสุข 3 คน และวิชาชีพสายสนับสนุน 4 คน ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสิงห์...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   23 ธันวาคม 2563    67

อ่านต่อ...

สสจ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาชุมชน ริมแม่น้ำคูคลอง ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบร

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธษรณสุขจังหวัดยโสธร นำทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธษรณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดยโสธ โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน อสม. เยาวชน และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ริมแม่น้ำคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ กำจัดผักตบชวา พัฒนาศาสนสถาน ณ ท่าน้ำ วัดท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลเขื...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   7 ธันวาคม 2563    90

อ่านต่อ...

123หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.