News Area List

ข่าวสารพื้นที่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 3-5 มีนาคม 2564

นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เข้าร่วม การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 3-5 มีนาคม 2564 โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ (เขตสุขภาพที่ 10)เป็นประธาน...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   15 มีนาคม 2564    73

อ่านต่อ...

มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร 2564 “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ”

นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เข้าร่วมโครงการมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร 2564 “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” วันที่ 4-7 มีนาคม 2564 ณ ลานห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   9 มีนาคม 2564    80

อ่านต่อ...

ยโสธร ส่งทีมเสริมทัพปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 24 มกราคม 2564 ที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีส่งทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทีมของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2564 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อมวลชนร่วมในพิธี นายชลธี ยังตรง ผู้...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   26 มกราคม 2564    107

อ่านต่อ...

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สวิณีย์   24 ธันวาคม 2563    146

อ่านต่อ...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.

ยโสธร จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ร่วมกับอำเภอเคลิ้อนที่ ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สวิณีย์   24 ธันวาคม 2563    102

อ่านต่อ...

1234หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.