หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ | สวิณีย์ | 24 ธันวาคม 2563 | 62 ครั้ง
ยโสธร จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ร่วมกับอำเภอเคลิ้อนที่

แหล่งที่มา : กลุ่มงานทันต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.