กลุ่มงานยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ | สวิณีย์ | 24 ธันวาคม 2563 | 77 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.