มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร 2564 “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ”

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 9 มีนาคม 2564 | 82 ครั้ง
นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เข้าร่วมโครงการมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร 2564 “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” วันที่ 4-7 มีนาคม 2564 ณ ลานห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.