การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 3-5 มีนาคม 2564

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 15 มีนาคม 2564 | 75 ครั้ง
นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เข้าร่วม การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 3-5 มีนาคม 2564 โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ (เขตสุขภาพที่ 10)เป็นประธาน

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.