ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดยโสธร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 4 กุมภาพันธ์ 2563 | 805 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดยโสธร

ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน (สำหรับ รพ.สต./PCU) และระบบรายงานคัดกรอง URI/PUI ในสภานพยาบาล (สำหรับ สสอ./รพ.) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา : http://203.157.181.13/cdyaso/CoronaV2019.php

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.