ประชุมระบบบริการทางการแพทย์ใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 2 มิถุนายน 2563 | 116 ครั้ง

ประชุมระบบบริการทางการแพทย์ใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นายแพทย์ปกาสิตย์ โอวาทกานนท์ รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ยโสธร ร่วมประชุมระบบบริการทางการแพทย์ใหม่ NEW NORMAL MEDICAL SERVICE

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.