ก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 SEASION 2 พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 17 มิถุนายน 2563 | 98 ครั้ง

ก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 SEASION 2 พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี

นพ.จักราวุทธ จุพาสงฆ์ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เชิญชวนมาร่วมออกกำลังกายพร้อมรับรางวัลไปด้วยกัน ก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 SEASION 2 พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี สมัครฟรี ลงทะเบียน 15 มิ.ย.63 - 29 ส.ค.63 เริ่มนับระยะ 1 ก.ค.63 - 29 ส.ค.63

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.