Kick Off โครงการก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 19 มิถุนายน 2563 | 127 ครั้ง

Kick Off โครงการก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19

นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกันออกกำลังกาย คีตะมวยไทย 10 ท่า ร่วมรับคำท้า พวกเรา.....(สาธารณสุขจังหวัดยโสธร )... ขอรับคำท้า ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยโควิด 19 ร่วมออกกำลังกาย สะสมแต้มสุขภาพ พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี ในโครงการ “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19”

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=zImwLhsApA4

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.