กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกรับบริจาคโลหิต

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 24 มิถุนายน 2563 | 32 ครั้ง

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกรับบริจาคโลหิต

วันที่ 24 มิ.ย.63 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการ อ.คำเขื่อนแก้ว มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวน 154 ยูนิต และขอขอบพระคุณประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข จ.ยโสธร ที่ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฯ ในครั้งนี้ค่ะ

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.