อบรม WORK SHOP PR TEAM สร้างผลงานแบบมืออาชีพ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 30 มิถุนายน 2563 | 75 ครั้ง

อบรม WORK SHOP PR TEAM สร้างผลงานแบบมืออาชีพ

วันที่ 29-30 มิ.ย. 63 นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เปิดการอบรม WORK SHOP PR TEAM (ONE PAGE NEWS/PHOTOGRAPH/INFOGRAPHIC) สร้างผลงานแบบมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.