กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ได้จัดโครงการ August Series 2020

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 2 กรกฎาคม 2563 | 357 ครั้ง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ได้จัดโครงการ August Series 2020 (eGoverment Forum, Digital HR Forum, Big Data & Cloud Computing, Digital Business Solutions Summit) ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

แหล่งที่มา : http://yasothon.moph.go.th/yasopho/FrontEnd/read_pdf-declaration.php?id=24

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.