รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร บันทึกเทปรายการบอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 8 กรกฎาคม 2563 | 368 ครั้ง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 06:19 น. นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปรายการพูดคุยมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน /การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร รายการบอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.