กิจกรรมองค์กรสร้างสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 20 กรกฎาคม 2563 | 60 ครั้ง

กิจกรรมองค์กรสร้างสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

คนรุ่นใหม่หัวใจสร้างสุข กิจกรรมองค์กรสร้างสุข (ปูดำเวอร์ชั่นแรก+คีตะมวยไทย การออกกำลังกายสไตล์ไทยประยุกต์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=zrwA7B_u7p8

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.