สสจ.ยโสธร จัดอบรมหลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 13 สิงหาคม 2563 | 204 ครั้ง

สสจ.ยโสธร จัดอบรมหลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดย นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมครู ก. หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=3tqLETcOnrk&feature=youtu.be

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.