ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) เขตสุขภาพที่ 10

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 14 สิงหาคม 2563 | 130 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 (สำหรับ 3 จังหวัด) มุกดาหาร อำนาจเจริญ และยโสธร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.