ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการโรคไตเรื้อรัง

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 19 สิงหาคม 2563 | 104 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการโรคไตเรื้อรัง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 พญ.สุอาภา พันสาย แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคไต รพ ยโสธร. ประธานที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการโรคไตเรื้อรัง จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 โรงพยาบาลยโสธร.

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.