พิธีรับมอบแอลกอฮอล์ โครงการพลังงานร่วมใจสู่ภัยโควิด-19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 21 สิงหาคม 2563 | 151 ครั้ง

พิธีรับมอบแอลกอฮอล์ โครงการพลังงานร่วมใจสู่ภัยโควิด-19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร รับมอบแอลกอฮอล์ โครงการพลังงานร่วมใจสู่ภัยโควิด-19 จาก กฟผ. กระทรวงพลังงาน และปตท. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.