ปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 25 สิงหาคม 2563 | 188 ครั้ง

ปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเจพี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.