การประชุมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 28 สิงหาคม 2563 | 176 ครั้ง

การประชุมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดการประชุมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น ด้วยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้เลื่อนระดับสูงขึ้น จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น จึงขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดให้กับข้าราชการที่ได้เลื่อนระดับสูงขึ้น

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.