สำนักสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอตอนรับนายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คนที่ 24

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 16 ตุลาคม 2563 | 175 ครั้ง
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักสาธารณสุขจังหวัดยโสธร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ นายธีระพงษ์ แก้วภมร เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คนที่ 24

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.