นายธีระพงษ์ แก้วภมร มอบช่อดอกไม้แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ นพ.สสจ.ยโสธร คนที่ 24

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 22 ตุลาคม 2563 | 160 ครั้ง
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มอบช่อดอกไม้แด่ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คนที่ 24

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.