กิจกรรมปิ่นโตใจ สายใยสาธารณสุขยโสธร ห่อข้าวมากินด้วยกันเดือนละครั้ง สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 11 พฤศจิกายน 2563 | 100 ครั้ง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมปิ่นโตใจ สายใยสาธารณสุขยโสธร ห่อข้าวมากินด้วยกันเดือนละครั้ง สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.