ยโสธรรณรงค์สัปดาห์วันส้วมโลก ย้ำส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน เป้าหมาย สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 18 พฤศจิกายน 2563 | 111 ครั้ง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ยโสธรรณรงค์สัปดาห์วันส้วมโลก ย้ำ (ส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน) เป้าหมาย (สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ) และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง นำทีมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและส่วนราชการท้องถิ่น พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรนาย แพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรนายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล เปิด รณรงค์ ทำความสะอาดส้วมบริเวณตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลยโสธร เพื่อเปิดการรณรงค์ทำความสะอาดส้วม เป็นต้นแบบเนื่องใน องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันส้วมโลก (World Toilet Day) ซึ่งทั่วโลกจะรณรงค์สร้างสุขอนามัยที่ดีในการใช้ห้องส้วม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของห้องส้วม ปีนี้กำหนดหัวข้อรณรงค์ คือ ส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน THE NEW NORMAL PUBLIC TOILET FOR ALL ยังคงเน้นเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐานและทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้ส้วมสาธารณณะที่ต้อง สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.