กิจกรรมปีใหม่ มอบของขวัญ ห่อข้าวมากินด้วยกัน เชื่อมสายใยสาธารณสุข สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 4 มกราคม 2564 | 110 ครั้ง
วันที่ 4 มกราคม 2564 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปีใหม่ มอบของขวัญ ห่อข้าวมากินด้วยกัน เชื่อมสายใยสาธารณสุข สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.