Purchase Tab

จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ค้นหา
 
ลำดับ » 1 - 30   ทั้งหมด » 114
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่
1   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เฉพาะเจาะจง ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2563
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 ตุลาคม 2563
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 กันยายน 2563
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 14 กันยายน 2563
5   ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 3 กันยายน 2563
6   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63090004921) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 3 กันยายน 2563
7   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 10 สิงหาคม 2563
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 6 สิงหาคม 2563
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 13 กรกฎาคม 2563
10   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 13 กรกฎาคม 2563
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 มิถุนายน 2563
12   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 22 พฤษภาคม 2563
13   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 19 พฤษภาคม 2563
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 19 พฤษภาคม 2563
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 4) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 13 พฤษภาคม 2563
16   ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ ตู้ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 8 พฤษภาคม 2563
17   ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก จำนวน ๑๒๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 5 พฤษภาคม 2563
18   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ ตู้ (ครั้งที่ ๒) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 30 เมษายน 2563
19   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 28 เมษายน 2563
20   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 28 เมษายน 2563
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 27 เมษายน 2563
22   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 17 เมษายน 2563
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16 เมษายน 2563
24   ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16 เมษายน 2563
25   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 16 เมษายน 2563
26   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16 เมษายน 2563
27   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 15 เมษายน 2563
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วย จากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and dynamic standing balance training) จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 10 เมษายน 2563
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 9 เมษายน 2563
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (In body) จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 9 เมษายน 2563

1234หน้าถัดไป

จัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 23   ทั้งหมด » 23
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่
1   ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ธันวาคม 2561
2   ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ธันวาคม 2561
3   ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน Dental Master Unit จำนวน 2 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29 พฤศจิกายน 2561
4   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 21 พฤศจิกายน 2561
5   ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 2 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 21 พฤศจิกายน 2561
6   ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16 พฤศจิกายน 2561
7   ประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 9 เครื่อง ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12 พฤศจิกายน 2561
8   ประกวดราคาเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ตุลาคม 2561
9   ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ตุลาคม 2561
10   ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 9 หม้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ตุลาคม 2561
11   ประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียปรับระดับได้ จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ตุลาคม 2561
12   ประกวดราคาซื้อเครื่องหม้อแช่พาราฟิน จำนวน 9 หม้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ตุลาคม 2561
13   ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 33 กล้องด้วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ตุลาคม 2561
14   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ตุลาคม 2561
15   ประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ตุลาคม 2561
16   ประกวดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 กันยายน 2561
17   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านกุดกุง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 กันยายน 2561
18   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านนาหลู่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 กันยายน 2561
19   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านกุดบกน้อย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 กันยายน 2561
20   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คศล. 3 ชั้น รพร.เลิงนกทา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29 สิงหาคม 2561
21   ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 สิงหาคม 2561
22   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น สสอ.ทรายมูล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 สิงหาคม 2561
23   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น สสอ.ป่าติ้ว ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 สิงหาคม 2561

ประกาศ!! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 30   ทั้งหมด » 79
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่
1   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เฉพาะเจาะจง ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2563
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 14 กันยายน 2563
3   ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 3 กันยายน 2563
4   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63090004921) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 3 กันยายน 2563
5   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 10 สิงหาคม 2563
6   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 13 กรกฎาคม 2563
7   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 22 พฤษภาคม 2563
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 19 พฤษภาคม 2563
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 4) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 13 พฤษภาคม 2563
10   ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ ตู้ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 8 พฤษภาคม 2563
11   ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก จำนวน ๑๒๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 5 พฤษภาคม 2563
12   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ ตู้ (ครั้งที่ ๒) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 30 เมษายน 2563
13   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 28 เมษายน 2563
14   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 28 เมษายน 2563
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 27 เมษายน 2563
16   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 17 เมษายน 2563
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16 เมษายน 2563
18   ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16 เมษายน 2563
19   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16 เมษายน 2563
20   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 15 เมษายน 2563
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วย จากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and dynamic standing balance training) จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 10 เมษายน 2563
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 9 เมษายน 2563
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (In body) จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 9 เมษายน 2563
24   ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 26 รายการ ขายทอดตลาด ประกาศ 7 เมษายน 2563
25   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 2 เมษายน 2563
26   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 1 เมษายน 2563
27   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63030025115) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 19 มีนาคม 2563
28   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63030024711) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 19 มีนาคม 2563
29   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องอบผ้าขนาด ๑๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 19 มีนาคม 2563
30   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน ๑ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 19 มีนาคม 2563

123หน้าถัดไป

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 12   ทั้งหมด » 12
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 ตุลาคม 2563
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 กันยายน 2563
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 6 สิงหาคม 2563
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 13 กรกฎาคม 2563
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 มิถุนายน 2563
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 19 พฤษภาคม 2563
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 16 เมษายน 2563
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 17 มีนาคม 2563
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 4 กุมภาพันธ์ 2563
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.