จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
 
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 112
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 กันยายน 2563
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 14 กันยายน 2563
3   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63090004921) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 3 กันยายน 2563
4   ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 3 กันยายน 2563
5   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 10 สิงหาคม 2563
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 6 สิงหาคม 2563
7   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 13 กรกฎาคม 2563
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 13 กรกฎาคม 2563
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 มิถุนายน 2563
10   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 22 พฤษภาคม 2563
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 19 พฤษภาคม 2563
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 19 พฤษภาคม 2563
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 4) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 13 พฤษภาคม 2563
14   ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ ตู้ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 8 พฤษภาคม 2563
15   ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก จำนวน ๑๒๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 5 พฤษภาคม 2563
16   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ ตู้ (ครั้งที่ ๒) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 30 เมษายน 2563
17   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 28 เมษายน 2563
18   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 28 เมษายน 2563
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 27 เมษายน 2563
20   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 17 เมษายน 2563

123456หน้าถัดไป

จัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 23
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่
1   ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ธันวาคม 2561
2   ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ธันวาคม 2561
3   ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน Dental Master Unit จำนวน 2 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29 พฤศจิกายน 2561
4   ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 2 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 21 พฤศจิกายน 2561
5   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 21 พฤศจิกายน 2561
6   ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16 พฤศจิกายน 2561
7   ประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 9 เครื่อง ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12 พฤศจิกายน 2561
8   ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 9 หม้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ตุลาคม 2561
9   ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ตุลาคม 2561
10   ประกวดราคาเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ตุลาคม 2561
11   ประกวดราคาซื้อเครื่องหม้อแช่พาราฟิน จำนวน 9 หม้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ตุลาคม 2561
12   ประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียปรับระดับได้ จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ตุลาคม 2561
13   ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 33 กล้องด้วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ตุลาคม 2561
14   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ตุลาคม 2561
15   ประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ตุลาคม 2561
16   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านกุดบกน้อย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 กันยายน 2561
17   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านนาหลู่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 กันยายน 2561
18   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านกุดกุง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 กันยายน 2561
19   ประกวดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 กันยายน 2561
20   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คศล. 3 ชั้น รพร.เลิงนกทา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29 สิงหาคม 2561

12หน้าถัดไป

ประกาศ!! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 78
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 14 กันยายน 2563
2   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63090004921) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 3 กันยายน 2563
3   ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 3 กันยายน 2563
4   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 10 สิงหาคม 2563
5   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 13 กรกฎาคม 2563
6   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 22 พฤษภาคม 2563
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 19 พฤษภาคม 2563
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 4) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 13 พฤษภาคม 2563
9   ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ ตู้ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 8 พฤษภาคม 2563
10   ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก จำนวน ๑๒๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 5 พฤษภาคม 2563
11   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ ตู้ (ครั้งที่ ๒) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 30 เมษายน 2563
12   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 28 เมษายน 2563
13   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 28 เมษายน 2563
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 27 เมษายน 2563
15   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 17 เมษายน 2563
16   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16 เมษายน 2563
17   ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16 เมษายน 2563
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16 เมษายน 2563
19   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 15 เมษายน 2563
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วย จากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and dynamic standing balance training) จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 10 เมษายน 2563

1234หน้าถัดไป

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 11   ทั้งหมด » 11
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 กันยายน 2563
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 6 สิงหาคม 2563
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 13 กรกฎาคม 2563
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 มิถุนายน 2563
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 19 พฤษภาคม 2563
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 16 เมษายน 2563
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 17 มีนาคม 2563
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 4 กุมภาพันธ์ 2563
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.