List Academic Work
รายงานวิจัย ผลงานวิชาการ

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด *
 
ลำดับที่ » 1 - 1    ทั้งหมด »   1 
วันที่เขียน หัวข้อ / รายละเอียด รายงาน (ไฟล์เอกสาร) กลุ่มงาน ผู้เขียน
23/02/2564 ♦ รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (โดยนายวิเชียร ชนะชัย)
♦ ประสิทธิผลการสร้างเภสัชกรแกนนำขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเป็นลำดับแรกในการรักษาโรค Common cold และ Dyspepsia ในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดยโสธร
การรักษาโรค Common cold และ Dyspepsia ในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดยโสธร
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.