รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS

 
ลำดับที่ » 1 - 20    ทั้งหมด »   43 
รายละเอียด ไฟล์ ขนาด ผู้เขียน วันที่ ดู
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 pdf 2.91 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 16 พฤศจิกายน 2563 10
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 pdf 3.43 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 9 พฤศจิกายน 2563 20
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 pdf 3.38 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 19 กันยายน 2563 42
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2563 pdf 3.38 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 24 สิงหาคม 2563 71
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 pdf 3.75 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 18 กรกฎาคม 2563 121
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 pdf 3.49 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 17 มิถุนายน 2563 134
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 pdf 3.62 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 14 พฤษภาคม 2563 141
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน มี.ค.2563) pdf 4 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 15 เมษายน 2563 194
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ม.ค.2563) pdf 24.38 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 18 มีนาคม 2563 147
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ก.พ.2563) pdf 4 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 18 มีนาคม 2563 148
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ธ.ค.2562) pdf 24.43 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 17 มีนาคม 2563 185
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560) pdf 49.68 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 64
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560) pdf 44.35 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 62
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560) pdf 45.75 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 61
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560) pdf 71.36 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 64
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560) pdf 31.49 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 62
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560) pdf 65.06 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 60
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560) pdf 41.42 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 63
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560) pdf 54.69 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 61
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560) pdf 2.43 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 76

123หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.