รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS

 
ลำดับที่ » 1 - 20    ทั้งหมด »   38 
รายละเอียด ไฟล์ ขนาด ผู้เขียน วันที่ ดู
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 pdf 3.49 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 17 มิถุนายน 2563 24
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 pdf 3.62 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 14 พฤษภาคม 2563 42
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน มี.ค.2563) pdf 4 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 15 เมษายน 2563 116
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ก.พ.2563) pdf 4 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 18 มีนาคม 2563 65
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ม.ค.2563) pdf 24.38 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 18 มีนาคม 2563 68
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ธ.ค.2562) pdf 24.43 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 17 มีนาคม 2563 95
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน พ.ย ฺ2562) pdf 23.37 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 64
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ต.ค ฺ2562) pdf 3.57 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 63
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ก.ย ฺ2562) pdf 25.49 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 29
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ส.ค ฺ2562) pdf 25.35 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 27
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ก.ค ฺ2562) pdf 22.07 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 27
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน มิ.ย ฺ2562) pdf 23.23 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 30
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน พ.ค ฺ2562) pdf 24.75 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 30
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน เม.ย.2562) pdf 24.36 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 26
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน มี.ค.2562) pdf 24.11 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 28
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ก.พ.2562) pdf 4.94 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 31
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ม.ค.2562) pdf 24.49 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 28
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561) pdf 24.33 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 26
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561) pdf 16.28 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 26
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561) pdf 15.16 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 23

12หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.