รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS

 
ลำดับที่ » 1 - 20    ทั้งหมด »   41 
รายละเอียด ไฟล์ ขนาด ผู้เขียน วันที่ ดู
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 pdf 3.38 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 19 กันยายน 2563 5
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2563 pdf 3.38 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 24 สิงหาคม 2563 26
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 pdf 3.75 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 18 กรกฎาคม 2563 91
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 pdf 3.49 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 17 มิถุนายน 2563 97
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 pdf 3.62 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 14 พฤษภาคม 2563 110
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน มี.ค.2563) pdf 4 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 15 เมษายน 2563 175
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ก.พ.2563) pdf 4 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 18 มีนาคม 2563 129
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ม.ค.2563) pdf 24.38 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 18 มีนาคม 2563 136
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ธ.ค.2562) pdf 24.43 MB รุ่งรัตนา แสนวงษ์ 17 มีนาคม 2563 165
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน พ.ย ฺ2562) pdf 23.37 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 106
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ต.ค ฺ2562) pdf 3.57 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 122
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ก.ย ฺ2562) pdf 25.49 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 85
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ส.ค ฺ2562) pdf 25.35 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 75
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ก.ค ฺ2562) pdf 22.07 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 78
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน มิ.ย ฺ2562) pdf 23.23 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 87
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน พ.ค ฺ2562) pdf 24.75 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 76
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน เม.ย.2562) pdf 24.36 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 75
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน มี.ค.2562) pdf 24.11 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 69
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ก.พ.2562) pdf 4.94 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 76
รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS (งบทดลองประจำเดือน ม.ค.2562) pdf 24.49 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2563 76

123หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.