รายงานคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

 
ลำดับที่ » 1 - 11    ทั้งหมด »   11 
รายละเอียด ไฟล์ ขนาด ผู้เขียน วันที่ ดู
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร wara11-2563 65.92 MB ak 30 กันยายน 2563 44
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร rar 32.91 MB นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 15 กันยายน 2563 15
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/2563 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร rar 23.39 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 3 กรกฎาคม 2563 45
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563 วันพุทธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร rar 33.49 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 10 มิถุนายน 2563 22
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร rar 21.28 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 5 พฤษภาคม 2563 25
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 6/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร rar 15.91 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 16 เมษายน 2563 64
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร rar 65.33 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 16 เมษายน 2563 7
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร rar 27.51 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 16 เมษายน 2563 7
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร rar 50.24 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 16 เมษายน 2563 6
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 2/2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร rar 28.3 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 16 เมษายน 2563 8
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร rar 43.87 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 16 เมษายน 2563 15

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.