รายงานสรุป

 
ลำดับที่ » 1 - 12    ทั้งหมด »   12 
รายละเอียด ไฟล์ ขนาด ผู้เขียน วันที่ ดู
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 pdf 960.07 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 317
การติดตามและประเมินผล (M&E) คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ pptx 6.64 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 158
สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 61 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ pptx 4.46 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 197
สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 6 เดือนแรก ประจาปี 2561 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ pptx 5.74 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 199
สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561 คณะ 4 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ppt 748 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 162
การติดตามและประเมินผล (M&E) คณะที่ 1 pdf 5.1 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 126
การติดตามและประเมินผล M&E Service Ex+EMS คณะ 2 pdf 5.1 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 77
การติดตามและประเมินผล M&E CHRO Final คณะ 3 pdf 853.14 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 80
การติดตามและประเมินผล M&E Gov-Excellence คณะ 4 pdf 3.88 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 89
สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1/2560 จังหวัดยโสธร pdf 1.85 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 91
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ และจัดลำดับ หน่วยงาน (Ranking) ปี 2559 pdf 4.17 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 144
สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1/2559 จังหวัดยโสธรงานรายงานรายงานรายงานรายงานรายงานรายงาน pdf 987.55 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 ตุลาคม 2562 85

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.