รายงานสรุป

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด *
 
ลำดับที่ » 1 - 14    ทั้งหมด »   14 
รายละเอียด ไฟล์ ขนาด ผู้เขียน วันที่ ดู
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร pdf 17.03 MB นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 16 ธันวาคม 2563 1212
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร pdf 2.41 MB นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 16 ธันวาคม 2563 136
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 pdf 960.07 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 432
การติดตามและประเมินผล (M&E) คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ pptx 6.64 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 352
สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 61 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ pptx 4.46 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 311
สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 6 เดือนแรก ประจาปี 2561 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ pptx 5.74 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 354
สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561 คณะ 4 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ppt 748 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 203
การติดตามและประเมินผล (M&E) คณะที่ 1 pdf 5.1 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 175
การติดตามและประเมินผล M&E Service Ex+EMS คณะ 2 pdf 5.1 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 131
การติดตามและประเมินผล M&E CHRO Final คณะ 3 pdf 853.14 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 110
การติดตามและประเมินผล M&E Gov-Excellence คณะ 4 pdf 3.88 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 128
สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1/2560 จังหวัดยโสธร pdf 1.85 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 122
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ และจัดลำดับ หน่วยงาน (Ranking) ปี 2559 pdf 4.17 MB นวก.คอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 250
สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1/2559 จังหวัดยโสธรงานรายงานรายงานรายงานรายงานรายงานรายงาน pdf 987.55 KB นวก.คอมพิวเตอร์ 21 ตุลาคม 2562 114

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.