รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 1 - 20    ทั้งหมด »   624 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-11-30 15:55:08 audiovisual audiovisual-audiovisual กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 15:55:08 audiovisual งานโสตทัศนูปกรณ์-งานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 15:54:16 audiovisual audiovisual-audiovisual กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 15:54:16 audiovisual งานโสตทัศนูปกรณ์-งานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 14:33:25 audiovisual audiovisual-audiovisual กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 14:33:25 audiovisual งานโสตทัศนูปกรณ์-งานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 13:41:59 public_relation กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ-และรูปแบบบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
2020-11-30 12:06:09 audiovisual งานโสตทัศนูปกรณ์-งานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 12:06:09 audiovisual audiovisual-audiovisual กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 11:28:27 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-11-30 11:03:16 audiovisual audiovisual-audiovisual กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 11:03:16 audiovisual งานโสตทัศนูปกรณ์-งานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 11:00:59 audiovisual งานโสตทัศนูปกรณ์-งานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 11:00:59 audiovisual audiovisual-audiovisual กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 10:59:53 audiovisual audiovisual-audiovisual กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 10:59:53 audiovisual งานโสตทัศนูปกรณ์-งานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 10:55:08 audiovisual audiovisual-audiovisual กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 10:55:08 audiovisual งานโสตทัศนูปกรณ์-งานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 10:54:10 audiovisual audiovisual-audiovisual กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-11-30 10:54:10 audiovisual งานโสตทัศนูปกรณ์-งานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

1234567891011121314151617181920...หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.