รายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
ลำดับที่ » 1 - 20    ทั้งหมด »   415 
วัน-เวลา เข้าระบบ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน
2020-09-19 13:36:16 rung นางรุ่งรัตนา-แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-09-15 16:41:22 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-15 14:25:11 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-15 14:04:50 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-14 17:42:45 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-09-14 17:41:44 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-09-03 17:58:16 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-09-03 17:32:21 procurement นางสุนทรี -เทย์เลอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2020-09-02 15:40:01 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-02 15:09:26 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-01 21:49:58 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-09-01 10:20:09 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-31 22:20:15 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-28 16:50:18 nangnoi นางลัดดาวัลย์ -อินทะนนท์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-08-28 09:57:03 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-28 09:56:20 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-26 16:02:42 paranee นางปารณีย์-ทวีกุลพาณิชย์ กลุ่มงานเลขานุการ
2020-08-25 14:03:26 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-25 13:38:32 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2020-08-25 09:40:24 admin admin-admin กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

1234567891011121314151617181920...หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.